Գլխավոր

  • Կուլոնի օրենք

    08.10.2019 by

    Կուլոնի օրենք, ֆիզիկայի օրենք, նկարագրում է լիցքավորված մասնիկների էլեկտրաստատիկ փոխազդեցությունը։ Ձևակերպել է ֆրանսիացի գիտնական Շառլ Օգյուստեն Կուլոնը 1785 թ.։ Էական դեր է խաղացել դասական էլեկտրամագնիսական տեսության մշակման մեջ։ Ըստ Կուլոնի օրենքի, երկու կետային լիցքավորված մասնիկների փոխադարձ ձգողության կամ վանողության ուժը ուղիղ համեմատական է նրանց լիցքերի մեծության արտադրյալին և հակադարձ համեմատական է հեռավորության քառակուսուն[1]։ Կուլոնի օրենքը բազմիցս ստուգվել և հաստատվել է… Read more

  • Էլեկտրական հաղորդիչներ

    08.10.2019 by

    Հաղորդիչներ էլեկտրական, էլեկտրական հոսանքի անցմանը աննշան դիմադրություն ցույց տվող նյութեր։ Հաղորդիչները պարունակում են մեծ թվով հոսանքակիրներ՝ լիցքավորված ազատ մասնիկներ, որոնք էլեկտրական դաշտի ազդեցությամբ կարգավորված շարժում են ձեռք բերում և ստեղծում հաղորդականության էլեկտրական հոսանք։ I կարգի հաղորդիչներում (մետաղներ և համաձուլվածքներ) հոսանքակիրները էլեկտրոններն են, II կարգի հաղորդիչներում (էլեկտրոլիտներ)՝ իոնները։ Նյութի պլազմային վիճակում հոսանքակիրները ագատ էլեկտրոններն են և… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Get started